Türkiye'de üretici firmaların yurtdışına sürdürülebilir bir şekilde ihracat yapmalarını sağlamak için yeterli ve donanımlı personel, bilgi, deneyim ve yeterli zaman olmaması durumunda ihracata başlaması için verilen geniş kapsamlı ve sonuç odaklı bir hizmettir.

Türktaş Lojistik olarak ihracat yol haritası ile, sürdürülebilir bir ihracat sistemini siz değerli şirketlerimize sunuyoruz. İhracat danışmanlığı sisteminin amacı değerli danışanlarımıza ihracatı öğretmek ve ilerleyen yıllarda ihracatı kendi bünyelerinde devam ettirebilmelerini sağlamaktır.

Bu yol haritası danışan firmalarımızın ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle başlar. İhtiyaçların tespitinden sonra danışan firmamızın ihracat/ ithalat yapabilmesi için mevzuata uygun evrak eksikliklerinin tespiti ve firmanın ihracat/ ithalat yapabilir duruma gelebilmesinin maliyeti oluşturulur. Dijital ve tasarımsal eksikliklerin giderilmesi ve aynı zamanda pazar araştırması yapılması ve danışan firmamızın personelinin eğitilmesi, sıcak müşteri iletişimi konusundaki eğitim, hedef pazar tespiti, müşteri araştırılması konularında personelin eğitilmesi, danışan firmanın uluslararası pazarlama stratejileri belirlenmesi ve uygulanmaya koyulması hizmet konularımız arasındadır.

Yurtiçinde üretim yapan ve dış pazara açılmak, mal satmak isteyen firmalarımızın yanında yer alarak firmalarımızın sürdürülebilir bir iş modeli yaratarak düzenli ihracat yapmalarını sağlamak Türktaş Lojistik olarak danışmanlık hizmetlerimizin ana amacıdır.
x
Yılmaz Ukan
Genel Müdür
Arzu Acarer
Dış Ticaret Müdürü
Selma Azizoğlu
Muhasebe