Ekonomi Bakanlığı'nın ve çeşitli kuruluşların destekleri bulunmaktadır.
Şirketinizin ürettiği mal için üretim aşamasının varsa ar-ge çalışmalarının öncesinde, yurtdışı ofis, depo, showroom kurulumu, tanıtım ve eğitim faaliyetleri de dâhil olmak üzere Ekonomi Bakanlığı'nın ve çeşitli kuruluşların destekleri bulunmaktadır.

Desteklerin genel karakteristiği; yaptığınız harcamaları belli bir süre içerisinde belgeleriyle birlikte desteği veren kuruma ibraz etmeniz ve talep etmeniz şeklindedir. Tabi destekler şirketinizin profiline göre belli bir oranda ve genellikle belli limitleri aşmayacak şekildedir.

Verilen desteklerin ana başlıklarına maddeler halinde bakacak olursak;

1. Araştırma-Geliştirme Yardımları
2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
3. Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
4. Pazar Araştırması Desteği
5. Eğitim Yardımı
6. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
7. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
8. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi
9. İstihdam Yardımı
10. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlar

Bu ana başlıkların altında pek çok destek konusu bulunmaktadır; örneğin girmek istediğiniz hedef pazara ilişkin araştırmalarınızla ilgili, satın alınacak raporlarla ilgili destekler Yurtdışı Pazar Araştırması alt başlığında verilir.
Ayrıca şirketinizin e- ticaret firmaları aracılığıyla dünyada sattığı ürünleri sergilemesi konusunda da ciddi teşvikler bulunmaktadır.
Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde 2019 yılı için onay verilen e- ticaret siteleri listesine ulaşabilirsiniz.
Bir diğer önemli destek kalemi de marka desteğidir. Kapsamı;  Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamalar, Sertifikasyona ilişkin giderler, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderler, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, Yurtdışı birimlere ilişkin giderler, Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderler gibi alt başlıklardır.
Marka desteğinde destekle birlikte firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Yönetici Geliştirme Programı kapsamında çeşitli üniversitelerde eğitimler verilmekte ve çeşitli seminerlere katılımları gerçekleşmektedir.
Yine bir diğer destek kalemi, şirketlerin yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde oldukça etkilidir. Fuar katılım destekleri ; yurtdışı fuarlara hem organizasyon yapan hem de şirket bazında katılımcı olarak gitmek isteyen şirketler için önemli bir destektir.2020 yılı destek kapsamındaki fuarların listesini yine Ticaret Bakanlığı Sitesinden bulabilirsiniz.

Genel kapsamda bu destekler belgelendirilmiş harcamaların  %50 -%75 i arasında geri ödenir. SDŞ lerde bu oran bazen %100 olabilmektedir. Eğer destek almak istediğiniz konular hedef ve öncelikli ülkelerle ilgiliyse desteklerin oranları da yükselmektedir.

ARZU ACARER
Dış Ticaret Müdürü
x
Yılmaz Ukan
Genel Müdür
Arzu Acarer
Dış Ticaret Müdürü
Selma Azizoğlu
Muhasebe